Fandaharam-potoana volana Novambra

Tsy mbola nampidirina ny soritr'asa mandritra ity volana ity.