Fandaharam-potoana volana Aogositra

Tsy mbola nampidirina ny soritr'asa mandritra ity volana ity.