Fandaharam-potoana volana Septambra

Tsy mbola nampidirina ny soritr'asa mandritra ity volana ity.