Iza moa : Atoa RAJAONARIVELO Théodoret, Mpitandrina ?

Nitandrina teto amin’ny FJKM Ambalavao Isotry nandritra ny 23 taona ( 1974-1997) . Nankalazaina ny taona 2017 teo ny faha-90 taonany.

1. Ny tantaram-piainany

Teraka ny 15 novambra 1927 ary nanambady an-dRamatoa RASOARIMANANA Henriette (efa nodimandry) ny 30 aprily 1951. Valo mianadahy ny zanaka naterany; 4 lahy, 4 vavy ( 3 mianadahy no efa nodimandry).

2. Izay nanosika azy hanao ny asa maha-mpitandrina

Mpandrafitra ny lehilahy talohan’ny niasany tao amin’ny RNCFM na ny Lalamby Malagasy. Tao izy no nandray ny antso tamin’ny alalan’ny mpanompon’Andriamanitra Mama Nenilava izay niteny taminy hoe : »Mialà amin’io asanao io fa antsoin’i Jesosy ho pasteur ianao».

3. Ny asa naha-mpitandrina azy

Tamin’ny 27 jolay 1957 izy no nahazo ny diplaoman’ny mpianatra ho mpitandrina na ny Diplôme de Fin d’Etude Théologique tao amin’ny Ecole Pastorale Mission Protestante Française (EPMPF) tao Ambatomanga.

Evanjelistra tany amin’ny faritanin’ny Maevatanàna manontolo ary nipetraka tao Andriba hatramin’ny taona 1962.Nitandrina tao amin’ny FJKM Ankirihiry Toamasina hatramin’ny volana Desambra 1973.

Ny taona 1974 izy no tonga teto amin’ny FJKM Ambalavao Isotry mandra pahatongan’ny fe-potoana hisotroan-dronono tamin’ny taona 1995.

Nankalazaina teto amin’ny FJKM ambalavao Isotry ny faha 90 taonany tamin’ny volana novambra 2017 ary ny alahady 12 febroary 2018 izay natokan’ny fiangonana ho alahadin’ny mpitandrina misotro ronono rahateo


20
JIRajira


Crée le jeudi 17 mai 2018 à 22:58:55

Jereo ihany koa

 • Ny Protestantisma

  Ny FJKM dia Fiangonana « Réformé », protestanta, teraka avy amin’ny fanitsiam-pivavahana niseho t[. . .]

  Mpintandrina Eliezera

  » An-tsipirihany
 • Tsiahy ny tantaran'ny FJKM

  Misy karazany telo ireo fiangonana nivondrona ho FJKM na Fiangonan\'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. - LMS na London Missionary S[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Rasalama Maritiora

  Ny sombitsombin-tantaran\'i RASALAMA Maritiora na RAFARAVAVY nandritry ny taona 1810 - 1837

  Ny Tantaran'i Madagasikara

  » An-tsipirihany
 • Iza moa Andriamatoa RAKOTOARISOLO Auguste?

  Teraka tamin’ny 10 mai 1938 tao Ambatolampy, Zanak’Itompokolahy RAKOTOSON Auguste sy Itompokovavy Rasoarinoro. Na[. . .]