Ireo amboahaolo manimba ny fifandraisan'ny mpivady

1. Tapaka tanteraka ny fifandraisana

2. Miseho matetika ny hatezerana, ny fahasiahana.

3. Rehefa tonga sarotra ny mamela heloka.

4. Rehefa ny fisainana iva sy mijery ny lafiratsiny hatrany no tonga manjaka ao an-tokatrano.

5. Rehefa ny zanaka no ataonao vaindohan-draharaha, ka adino ny fikolokoloana fitiavana.

6. Rehefa tsy afa-mifehy ny fiainana ara-bola ny mpivady.

7. Rehefa ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina (maha-mamo), na ny fitondran-tena manimba no miseho.

8. Rehefa ny hafa avy any ivelany no tonga manimba ny firaisana (SIPA)

9. Rehefa ny fahamafisam-ponao tsy mety hiova no tonga poizina mamono ny fitiavana.

10. Rehefa tsy apetrakao ho ilay vadinao no olona manan-daja indrindra eo amin'ny fiainana.

11. Rehefa ny "hisaraka" foana no hevitra ambara isaky ny misy ny olana.

12. Rehefa voaozongozon'ny vadikely tanteraka ny fototry ny tokatrano.

13. Rehefa manapa-kevitra hisintaka tanteraka ny iray.

14. Rehefa tsy misy intsony ny fanantenana, fa dia fahagagana sisa andrasana.

"Sambory ny amboahaolo, dia ireo amboahaolo madinika izay manimba ny tanim-boaloboka; fa efa mamony izao ny voalobotsika."

Tonon-kiran'i Solomona 2. 15.

Nirinan'i Jesoa.

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,

FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANA
Crée le vendredi 05 octobre 2018 à 08:20:26

Jereo ihany koa

 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Olan'ny torimaso na "insomnie"

  Toro-hevitra vitsivitsy fiadiana amin\'ny olan\'ny torimaso mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao. Mamaky fin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny olana sy ny vahaolana

  Ireo fomba hoenti-miatrika ny olana tokony hananana ny olona raha tojo izany. Fomba tsotsotra nefa nahitam-bokatsoa ka zaraiko ami[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny Voasarimankirana

  - Manampy amin\'ny aretin-koditra ny voasarimankirana. Fomba fampiasa azy: Hosorana amin\'ny faritra misy ilay aretina, ary avela[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany