Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora !

Amintsika Malagasy :

-« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! » no fomba fiteny raha hamangy tera-bao

-« Arahabaina nahazo mpantsaka ! », raha vavikely.

-« Arahabaina fa naniry zaza ka tera-dahy ! », raha lahikely.

-« Rom-patsa » no anaran’ny vola fanolotra amin’ny mpifana vangiana.

-« Kitoza » no ilazan’ny vangiana ny vatomamy omeny ny mpamangy, raha manome izy (satria…tsy voatery hanome izy !!!)

Irako Andriamahazosoa Ammi


30
Irako AMMI A.


Crée le jeudi 20 septembre 2018 à 02:37:23

Jereo ihany koa

 • Toro-hevitra mahasoa anao momba ny ATODY

  Sakafo fampiasa matetika ny atody noho izy mora masaka. Mora simba sy mety hankarary anefa izy ireny raha tsy mitandrina.

 • Ireo amboahaolo manimba ny fifandraisan'ny mpivady

  1. Tapaka tanteraka ny fifandraisana 2. Miseho matetika ny hatezerana, ny fahasiahana. 3. Rehefa tonga sarotra ny mamela helo[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Ny olana sy ny vahaolana

  Ireo fomba hoenti-miatrika ny olana tokony hananana ny olona raha tojo izany. Fomba tsotsotra nefa nahitam-bokatsoa ka zaraiko ami[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany