Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora !

Amintsika Malagasy :

-« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! » no fomba fiteny raha hamangy tera-bao

-« Arahabaina nahazo mpantsaka ! », raha vavikely.

-« Arahabaina fa naniry zaza ka tera-dahy ! », raha lahikely.

-« Rom-patsa » no anaran’ny vola fanolotra amin’ny mpifana vangiana.

-« Kitoza » no ilazan’ny vangiana ny vatomamy omeny ny mpamangy, raha manome izy (satria…tsy voatery hanome izy !!!)

Irako Andriamahazosoa Ammi


30
Irako AMMI A.


Crée le jeudi 20 septembre 2018 à 02:37:23

Jereo ihany koa

 • Fanalana arafesina na tasy amin'ny lamba

  Toro-hevitra fohifohy momba ny fanala ny tasy amin\'ny akanjo na lamba.

 • TANTELY sy ny vokatsoa entiny

  Mahasalama ny tantely saingy ny fomba hihinanana azy sy ny vokatsoa entiny mazava angamba no mbola tsy hainao avokoa? Hoditra mana[. . .]

  Aina Mirado Tsiferana Andriana

  » An-tsipirihany
 • Vahaolana momba ny olan'ny fitadidiana

  Matetika dia olana mahazo ny rehetra ny amin\'ny fitadidiana noho ny fitomboan\'ny taona. Inona ary no vahaolana hisorohana izany?[. . .]

  Namana Fanja (Radio AWR)

  » An-tsipirihany
 • Ny fiterahana ierehan-doza

  Ny ahasoa ny taranaka ho avy no hanantitraterana ny fiterahana ierehan-doza mba ho taranaka vanona sy reny salama no hisy eto amin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany