Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora !

Amintsika Malagasy :

-« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! » no fomba fiteny raha hamangy tera-bao

-« Arahabaina nahazo mpantsaka ! », raha vavikely.

-« Arahabaina fa naniry zaza ka tera-dahy ! », raha lahikely.

-« Rom-patsa » no anaran’ny vola fanolotra amin’ny mpifana vangiana.

-« Kitoza » no ilazan’ny vangiana ny vatomamy omeny ny mpamangy, raha manome izy (satria…tsy voatery hanome izy !!!)

Irako Andriamahazosoa Ammi


30
Irako AMMI A.


Crée le jeudi 20 septembre 2018 à 02:37:23

Jereo ihany koa

 • Toro-hevitra mahasoa anao momba ny ATODY

  Sakafo fampiasa matetika ny atody noho izy mora masaka. Mora simba sy mety hankarary anefa izy ireny raha tsy mitandrina.

 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Mortadelle vita ao an-trano

  Santionany amin\'ny fomba fikarakarana mortadelle izay azo amboarina tsara ao an-tokantrano.

 • Torohevitra mahasoa anao Diabetika

  Mahay mametra ny siramamy hohanina :Ny mamy no tsiro tian\'ny lela indrindra. Tokony ho ferana ihany anefa ny zava-mamy hohanina s[. . .]