Toro-hevitra mahasoa anao momba ny ATODY

Sakafo fampiasa matetika ny atody noho izy mora masaka. Mora simba sy mety hankarary anefa izy ireny raha tsy mitandrina.

Ireto misy toro-hevitra hanampiana anao hitehirizana sy hahandroana ny atody omena anao:

1. Ny fomba hanavahana atody ratsy sy tsara

Alatsaho ao anaty rano antsasaky ny vera ny atody. Raha mitsingevana eny ambony dia efa ratsy izy izay ary tsy azo hanina intsony. Raha milentika kosa dia mbola tsara ilay atody

2. Fomba tsotra hahafantarana ny atody masaka :

Mba hahafantarana fa masaka tsara ny atody nahandroina aman’akorany dia ahodino toy ireny tandrimo ireny amin’ny toerana mahitsy tsara ny atody avy nandrahoina. Raha mihodina tsara miankavia na miankavanana izy dia masaka izay. Raha mivadika amin’ny “axe” hafa kosa dia mbola manta izany.

3. Ny atody amin’akorany na “Oeuf dur”

 • Fahandroana azy: Mba tsy ahavaky ny akoran’ilay atody rehefa ahandroina anaty vilany dia raraho vinaigitra fotsy ny rano ampangotrahana azy. Ho hitanao fa ho mafy ny akorany ka tsy ho vaky intsony rehefa avadibadiky ny rano.
 • Famoasana azy: Raha maro be ny atody ho voasana dia alatsaho ao anaty vilany vy. Raha efa izay dia ajijio ilay vilany mba hahavaky ny akoran’ireo atody ao anatiny. Fenoy rano ilay vilany avy eo ary ho mora voasana ireo atody.

4. Fitehirizana atody

Raha ao anaty vata fampangatsiahana dia apetraho anat’ilay fitahirizana manokana iny mihitsy ny atody. Ataovy lavitry ny sakafo mahery fofona, mba ho vao foana.

Raha tsy misy fampangatsiahana kosa dia atao amin’ny toerana mangatsiatsiaka tsy tratry ny masoandro izy dia haharitra ela kokoa vao simba.

5. Fomba ampisarahana ny tamenak’atody sy ny tapotsiny

Vakio eo ambonin’ireny sotrobe makarakara (passoir) ireny ny atody. Ho hitanao fa hisaraka ho azy ny tamenany sy ny tapotsiny.


30
JIRajira


Crée le mercredi 05 septembre 2018 à 04:55:01

Jereo ihany koa

 • Ny olana sy ny vahaolana

  Ireo fomba hoenti-miatrika ny olana tokony hananana ny olona raha tojo izany. Fomba tsotsotra nefa nahitam-bokatsoa ka zaraiko ami[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

  Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora ! Amintsika Malagasy : -« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! &raqu[. . .]

  Irako AMMI A.

  » An-tsipirihany
 • Torohevitra mahasoa anao Diabetika

  Mahay mametra ny siramamy hohanina :Ny mamy no tsiro tian\'ny lela indrindra. Tokony ho ferana ihany anefa ny zava-mamy hohanina s[. . .]

 • Olan'ny torimaso na "insomnie"

  Toro-hevitra vitsivitsy fiadiana amin\'ny olan\'ny torimaso mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao. Mamaky fin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany