Vahaolana momba ny olan'ny fitadidiana

Matetika dia olana mahazo ny rehetra ny amin'ny fitadidiana noho ny fitomboan'ny taona. Inona ary no vahaolana hisorohana izany?

Voalaza fa ny "anti-oxidant" dia manohitra ny olan'ny fitadidiana na ny ny "alzhéimer".
Noho izany dia hamporisihana isika mba hihinana sakafo be "anti-oxidant" izay manatanora ny sela ny atidoha. Ny "anti-oxidant" ihany koa dia miaro ny aretina izay mamotika ny atidoha ka mahatonga ny "alzhéimer" sy ny "parkinson".
Tsy ampy anefa ny fihinana azy mandritra ny fotoana fohy fa mila hohaninana mandritra ny taona maro dia maro. Noho izany dia mila manana faharetana ny fihinana ny safafo be "anti-oxidant".
Araka ny fikarohana natao dia 50 Taona voalohany mandritra ny fiainan'ny zanak'olombelona dia miaro ny fahasimban'ny ati-doha ny fihinanana ny "anti-oxidant" natoraly.
Tsara izany raha toa ka mbola kely ny zaza dia zarina mihinana sakafo be "anti-oxidant".

Ny sakafo manakarena "anti-oxidant" dia ireo legume sy voankazo miloko midorehitra. Ohatra amin'izany ny "cerise", "fraise", ampongabendanitra na "grenade".
Misaotra ny Ray izay any an-danitra ary isika fa nomeny izany karazam-boankazo sy legioma izany, natao hohanintsika izy ireny mba hanampy antsika amin'ny fitadidiana.

Mankasitraka tompoko. coollaughing


40
Namana Fanja (Radio AWR)


Crée le mardi 31 juillet 2018 à 10:34:27

Jereo ihany koa

 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

  Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora ! Amintsika Malagasy : -« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! &raqu[. . .]

  Irako AMMI A.

  » An-tsipirihany
 • Fanalana arafesina na tasy amin'ny lamba

  Toro-hevitra fohifohy momba ny fanala ny tasy amin\'ny akanjo na lamba.

 • TANTELY sy ny vokatsoa entiny

  Mahasalama ny tantely saingy ny fomba hihinanana azy sy ny vokatsoa entiny mazava angamba no mbola tsy hainao avokoa? Hoditra mana[. . .]

  Aina Mirado Tsiferana Andriana

  » An-tsipirihany