Ny olana sy ny vahaolana

Fomban’ny olombelona ny manasaro-javatra foana raha tranga iray tokony halamina amin’ny fomba tena tsotra. Tsarovy ary fa…………

- Tsy ny fanambaniana ataon’ny hafa antsika no olana, fa ny tsy fananantsika tsiky hoentina miatrika izany.

- Tsy ny fahadisom-panantenana mahazo no olana, fa ny tsy fananana fanantenana vaovao intsony.

- Tsy ny namadihan’ny hafa antsika no olana, fa ny tsy namelantsika ny helony.

- Tsy ny fahatrarantsika ny tanjona napetratsika ho tratrarina no olana, fa isika tsy mametraka tanjona hafa ankoatran’iny intsony.

- Tsy isika milaza ho tsy ampy fitiavana no olana, fa isika tsy mba mitia ny hafa.

- Tsy isika mahatsiaro tena ho irery sy ahiliky ny hafa no olana, fa isika tsy tia miray monina amin’ny hafa.

- Tsy ny alim-pahavaratra tsy misy kintana, na ny vaky trano tsy misy farany no olana, fa isika mbola tsy mino fa eto Madagasikara sy ao am-potsika no izoran’ilay kintana narahin’ny Magy fahizay.

Gazety TADY, Laharana 193


40
Fikambanana Fianarana


Crée le samedi 26 mai 2018 à 08:15:54

Jereo ihany koa

 • Cure de Jus

  Fisorohana ny karazan\'aretina amin\'ny alalan\'ny ranom-boankazo.

  Lidie Jhon Hanitriniaina

  » An-tsipirihany
 • Voka-tsoa avy amin'ny "Papay" na "Mapaza"

  ** Tsara ho an\'ny olona tsy dia salama fo. ** Miaro ny vehivavy amin\'ny homamiadan\'ny nono. ** Miaro amin\'[. . .]

 • Olan'ny torimaso na "insomnie"

  Toro-hevitra vitsivitsy fiadiana amin\'ny olan\'ny torimaso mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao. Mamaky fin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Vahaolana momba ny olan'ny fitadidiana

  Matetika dia olana mahazo ny rehetra ny amin\'ny fitadidiana noho ny fitomboan\'ny taona. Inona ary no vahaolana hisorohana izany?[. . .]

  Namana Fanja (Radio AWR)

  » An-tsipirihany