Torohevitra mahasoa anao Diabetika

Mahay mametra ny siramamy hohanina :Ny mamy no tsiro tian'ny lela indrindra. Tokony ho ferana ihany anefa ny zava-mamy hohanina satria , tsy mahasalama sady mampatavy. Toy izao ny atao mba tsy hihinana mamy mihoatra ny tokony ho izy:

Tsidrin-tsakafo natoraly ihany : raha zatra mihinana tsindrin-tsakafo dia tsara kokoa raha yaourt tsy mamy na voankazo no hanina. Fadiana ny mofomamy, ny flans, ny tartes sy ny mitovy karazana aminy rehetra. Sady mampihena ny fatrana siramamy amin’izay no ampy hampihena ny kibo ihany koa.

Mihinana "céréales": tokony ho feno otrikaina ny sakafo hanina, ka tsy maintsy mihinana “céréales”, toy ny vary, pâtes, mofo mbola feno otrikaina (pain complet) Sady mahavoky izy ireny no feno gliosida ela vao levona. Rehefa mahatsiaro ho voky rahateo, dia tsy te hitsakotsako intsony indrindra ny zava-mamy

Tsy misotro zava-pisotro mamy: Aza misotro zava-pisotro misy entona, mety ihany koa raha manamboatra ranom-boakazo tsy atao mamy be. Fa ny tena tsara sotroina indrindra diany rano tsotra ihany.

Kafe sy dite tsy mamy : raha zatra misotro kafe, na dite, dia ahena tsikelikely ny siramamy atao aminy. Tanjona ny mizatra misotro azy ireo tsy asiana siramamy mihitsy.

Mampitony saina : Rehefa vizana, na sendra misy olana, no mitady zava-mamy ny vava. Tsara noho izany raha miezaka mampitony saina, rehefa sendra izany. Toy izao no atao: mifoka rivotra mafy sy lalina indrindra mandritra ny 5 segondra, tazonina 5 segondra izany ary avoaka miadana dia miadana mandritra ny 5 segondra avy eo. Sady mampitony ilay filàna mamy izany no miady amin’ny rarin-tsaina ihany koa


20
JIRajira


Crée le jeudi 17 mai 2018 à 22:30:42

Jereo ihany koa

 • Cure de Jus

  Fisorohana ny karazan\'aretina amin\'ny alalan\'ny ranom-boankazo.

  Lidie Jhon Hanitriniaina

  » An-tsipirihany
 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny fiterahana ierehan-doza

  Ny ahasoa ny taranaka ho avy no hanantitraterana ny fiterahana ierehan-doza mba ho taranaka vanona sy reny salama no hisy eto amin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Olan'ny torimaso na "insomnie"

  Toro-hevitra vitsivitsy fiadiana amin\'ny olan\'ny torimaso mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao. Mamaky fin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany