Olan'ny torimaso na "insomnie"

Maro ny olona amin'izao fotoana izao no tsy dia mahita tory firy rehefa amin'ny alina ("insomnie"). Mety efa nandramana daholo ny hevitra rehetra toy ny fihinanana fanafody sns sns.

Indro misy toro-hevitra vitsivitsy mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao.

1- Ny trano natao hatoriana dia tokony natokana hatoriana ihany, noho izany dia tsy tokony ho hita ao ny fahitalavitra na ny solosaina. Ary fadio ihany koa ny mijery na milalao ny findainao alohan'ny hatory.

2- Mila vonoina ny finday na atao "mode silencieux" ora iray alohan'ny hatoriana ary ilaina ny fahatoniana tanteraka.

3- Ilaina ny manao fanetsiketseham-batana mba ahafahan'ny rà hikoriana tsara mba hialana amin'ny stress ary mba hanalàna ny poizina na "toxines" tsy ilain'ny vatantsika. Ny fampiasam-batana mantsy dia miteraka faharerahana ihany koa, ka mahatonga ny vatantsika hitady bebe kokoa ny torimaso rehefa tonga ny alina.

4- Ahena araka ny tokony ho izy ny hazavan'ny jiro alohan'ny hatoriana. Tsara raha avy misakafo dia ahena avy hatrany ny hazavana na mampiasa "veilleuse".

5- Tsy tsara ny misotro café na misotro zavatra misy alikaola aorian'ny amin'ny 2ora hariva.

6- Manamora ny vatantsika hahazo torimaso haingana ihany koa ny firaketana ny ora fahatoriana sy ny ora fifohazana. Hiteraka "automatisme" ho azy mantsy izany ka rehefa zatra ny vatana dia hikipy mora foana ny maso rehefa mahazo fandriana.

7- Tsy tokony hanao voky loatra.

8- Vahaolana tsara ihany koa ny mandro amin'ny ranomafana alohan'ny hatory.

9- Tsara raha manao jery todika kely ny zavatra natao androany ary misaina ihany koa ireo zavatra atao rahampitso.

10- Ary ny farany kanefa ny ambony indrindra dia tsy adino ny mivavaka alohan'ny hatory satria tsy sitrak'Andriamanitra velively ny ahita ny zanany hampijalian'ny torimaso.... Araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe: "Tsy hatahotra ianao, raha mandry; Eny, handry ianao, ary ho mamy ny torimasonao." Oha. 3:24


30
Fikambanana Fianarana


Crée le jeudi 03 mai 2018 à 16:36:22

Jereo ihany koa

 • Ny Voasarimankirana

  - Manampy amin\'ny aretin-koditra ny voasarimankirana. Fomba fampiasa azy: Hosorana amin\'ny faritra misy ilay aretina, ary avela[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny olana sy ny vahaolana

  Ireo fomba hoenti-miatrika ny olana tokony hananana ny olona raha tojo izany. Fomba tsotsotra nefa nahitam-bokatsoa ka zaraiko ami[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Fanalana arafesina na tasy amin'ny lamba

  Toro-hevitra fohifohy momba ny fanala ny tasy amin\'ny akanjo na lamba.

 • Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

  Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora ! Amintsika Malagasy : -« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! &raqu[. . .]

  Irako AMMI A.

  » An-tsipirihany