Cure de Jus

Maro amintsika no tsy dia mampiasa fanafody loatra amin’izao fotoana, raha tsy ohatra angaha voaterin’ny tsy fidiny.

Tsy vitsy koa ireo olona hita mivimbina tavoahangy kely misy rano eny an-dalana eny. Zary lasa lamaody angaha no azo ilazana azy e !

Raha samy hisotro ihany tsy aleo ve misotro ranom-boankazo ara-boajanahary ! indreto misy karazan-javatra maro afaka hakana ranony na afangaro amin’ny rano, atao fisotro sady mahasalama ary tsy misy fiantraikany ratsy. Mazotoa e !

CURE DE JUS

- RHUME : carotte – ananas – gingembre – ail

- DEPRESSION : carotte – pomme – épinards – betterave

- MAL DE TETE : pomme; concombre; chou fries; gingembre; celery

- DIABETE : carotte ; épinard ; céléri ;

- ULCERE : chou ; carotte ; céléri

- ASTHME : carotte ; épinard ; ail ; citron

- HAUTE PRESSION : betterave ; pomme ; céléri ; concombre ; gingembre

- ARTHRITE : carotte ; céléri ; ananas ; citron

- REIN DETOX : carotte ; pastèque ; concombre ; coriandre

- REIN CALCULS : orange ; pomme ; pastèque ; citron

- YEUX : carotte ; cééléri

- STRESS : banane ; fraise ; poire

- CONSTIPATION : carotte ; pomme ; chou frais

- FATIGUE : carotte ; betterave ; pomme verte ; citron ; épinard

- INDIGESTION : ananas ; carotte ; citron ; menthe

- GUELE DE BOIS : pomme ; carotte ; betterave ; citron

- PERTE DE MEMOIRE : grenadine ; betterave ; raisin

- NERVOSITE : carotte ; céléri ; grenadine ;

Lidie Jhon Hanitriniaina


10
Lidie Jhon Hanitriniaina


Crée le mardi 01 mai 2018 à 06:49:57

Jereo ihany koa

 • Toro-hevitra mahasoa anao momba ny ATODY

  Sakafo fampiasa matetika ny atody noho izy mora masaka. Mora simba sy mety hankarary anefa izy ireny raha tsy mitandrina.

 • Fanalana arafesina na tasy amin'ny lamba

  Toro-hevitra fohifohy momba ny fanala ny tasy amin\'ny akanjo na lamba.

 • Olan'ny torimaso na "insomnie"

  Toro-hevitra vitsivitsy fiadiana amin\'ny olan\'ny torimaso mety ahahasoa anao, mety hahasoa ny hafa ka zaraiko aminao. Mamaky fin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny fiterahana ierehan-doza

  Ny ahasoa ny taranaka ho avy no hanantitraterana ny fiterahana ierehan-doza mba ho taranaka vanona sy reny salama no hisy eto amin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany