Ny Voasarimankirana

- Manampy amin'ny aretin-koditra ny voasarimankirana.

Fomba fampiasa azy: Hosorana amin'ny faritra misy ilay aretina, ary avela hiasa mandritry ny 15mn eo eo ary avy eo sasana amin'ny savony Nosy ary kobanina tsara.
Tsara raha atao isan'andro alohan'ny hatory no manao azy mandrapaha afaka azy (1 volana eo ho eo).

- Mampitony ny fanaintainan'ny vanin-taolana koa izy ary manampy betsaka amin'ny homamiadana ny taova ao anaty.
- Manala ny fofona mety manorisory amin'ny vatana ihany koa ny voasarimankirana ary manala ireo tasy mainty izay mety ateraky ny "déodorant".
- Marihina fa mitondra voka-tsoa maro ho an'ny vatantsika koa ny fihinana ny hodin'izy ireny, eny fa na dia tsy fanao mahazatra aza. Azo afangaro tsara amin'ny sakafo izany toy ny salady na afangaro amin'ny ranom-boankazo ka kikisana madinika.
- Mampidina ny tahan'ny "chôlesterol" amin'ny vatan'olombelona ihany koa ny fihinana voasarimankirana noho ireo asidra ao anatiny, ary koa manadio ny lalan-drà.
- Manampy amin'ny fandevonan-kanina ihany koa izy ary mampazoto homana.
- Manan-karena vitamina C izy ary mampiakatra ny hery fiarovana amin'ny vatana.
- Misoroka amin'ny aretina toy ny sery sy ny kohoka.

Marihina fa ny vitamina C hita ao anaty ny hodin'ny voasarimankirana iray dia mahatratra 5% ka hatramin'ny 10% ny vitamina C ao anatiny. Noho izany dia tsy tokony aririana fahatany izy ireny.

Mirary fahasalamana ho antsika rehetra dia ho samy tahian'ny Tompo ô.


10
Fikambanana Fianarana


Crée le jeudi 26 avril 2018 à 10:34:01

Jereo ihany koa

 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • TANTELY sy ny vokatsoa entiny

  Mahasalama ny tantely saingy ny fomba hihinanana azy sy ny vokatsoa entiny mazava angamba no mbola tsy hainao avokoa? Hoditra mana[. . .]

  Aina Mirado Tsiferana Andriana

  » An-tsipirihany
 • Ny fiterahana ierehan-doza

  Ny ahasoa ny taranaka ho avy no hanantitraterana ny fiterahana ierehan-doza mba ho taranaka vanona sy reny salama no hisy eto amin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Torohevitra mahasoa anao Diabetika

  Mahay mametra ny siramamy hohanina :Ny mamy no tsiro tian\'ny lela indrindra. Tokony ho ferana ihany anefa ny zava-mamy hohanina s[. . .]