Tongolo gasy

Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondra soa ho antsika, manasitrana aretina maro:
- mamono otrikaretina maro,noho izy "antibiotique naturel"
- manasitrana aretina maro hafa ao @ vatantsika
- manasitrana fery ivelany sy fery ao anaty
- Fikorontanan’ny resaka “hormones”
- Aretin’ny fo
- Mandamina ny tosidrà
- Manampy ny tsinay sy ny aretin’ny taovam-pivalanandrano
- Manasitrana ny sasany amin’ny aretin’ny taovam-pananahana
- Miaro amin’ny fahasolan’ny loha haingana loatra, ary mampirisika ny fanirian’ny volo.
- Mandroaka ny kankana
- Manasitrana ny fitohanana.
- Manalefaka na manasitrana ny sery sy kohoka.

- Rehefa marary an-doha na mavesatra hatoka:maka tongolo gasy hasiny 2,voasana ary atao eo @ sofina

- Mampizotra tsara ny fiasan'ny taova ary manadio ny ao anatintsika: tongolo gasy hasiny 8,vinaigre de cidre,tapaky ny kaopy,tantely tapaky ny kaopy, mixena miaraka izy rehetra, tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana, dia sotroina in-2 sotro lehibe isa-maraina, afangaro rano na ranomboankazo ho an'izay tsy mahazaka.

- Manasitrana ny gripa raha afangaro tantely 1sotro ny hasina tongolo gasy 1, atao maraina sy hariva.

- Manasitrana ny aretina mahazo ny sofina: menaka oliva eran’ny sotro no hasiana tongolo gasy 1 nototoina, avela hilona kely mandritra ny adiny iray io fangaro io, io no angalana atete anaty sofina, atao tete1 na 2 isaky ny sofina marary, atao in-droa isan’andro izany .

- Mahatsara volo. Miaro amin’ny fihintsanan’ny volo: totoina ny hasina tongolo gasy 3 na 4, io no ahosotra ny hodi-doha vao avy nosasàna rano mafana sy savony tsy manitra, avela hiasa 10 mn vao kobanina rano mafana ihany ary tsy asiana savony intsony. Atao matetika isan-kerinandro izany.

- Fitaizam-batana hiadivana amin’ny homamiadana. Maka hasina tongologasy 3 dia totoina ary afangaro amina ronono soja eran’ny kaopy fisotroana dite. Avela hilona 10mn, tatavanina ary sotroina.

- raha tratra ny areti-nify tampoka: totoina ny tongolo gasy ary asisika any anatin’ilay nify marary mandra-pandehanana mijery mpitsabo nify.


70
Fikambanana Fianarana


Crée le vendredi 06 avril 2018 à 15:33:05

Jereo ihany koa

 • TANTELY sy ny vokatsoa entiny

  Mahasalama ny tantely saingy ny fomba hihinanana azy sy ny vokatsoa entiny mazava angamba no mbola tsy hainao avokoa? Hoditra mana[. . .]

  Aina Mirado Tsiferana Andriana

  » An-tsipirihany
 • Voka-tsoa avy amin'ny "Papay" na "Mapaza"

  ** Tsara ho an\'ny olona tsy dia salama fo. ** Miaro ny vehivavy amin\'ny homamiadan\'ny nono. ** Miaro amin\'[. . .]

 • Ny olana sy ny vahaolana

  Ireo fomba hoenti-miatrika ny olana tokony hananana ny olona raha tojo izany. Fomba tsotsotra nefa nahitam-bokatsoa ka zaraiko ami[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ireo amboahaolo manimba ny fifandraisan'ny mpivady

  1. Tapaka tanteraka ny fifandraisana 2. Miseho matetika ny hatezerana, ny fahasiahana. 3. Rehefa tonga sarotra ny mamela helo[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany