Voka-tsoa avy amin'ny "Papay" na "Mapaza"

** Tsara ho an'ny olona tsy dia salama fo.

** Miaro ny vehivavy amin'ny homamiadan'ny nono.

** Miaro amin'ny fahatapahan'ny lalan-drà madinika ao anatin'ny fo.

** Manampy ireo olona manana olana amin'ny maso.

** Miady amin'ny homamiadan'ny "Prostate".

** Mampazoto homana.

** Ny raviny : amonosana ny hena mba hampalemy azy.

** Ny fakany : tenehana anasana fery raha sendra faharatrana ka lavitra mpitsabo (ho solon'ny antibiotique).


30
JIRajira


Crée le jeudi 29 mars 2018 à 06:23:33

Jereo ihany koa

 • Ny fiterahana ierehan-doza

  Ny ahasoa ny taranaka ho avy no hanantitraterana ny fiterahana ierehan-doza mba ho taranaka vanona sy reny salama no hisy eto amin[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Toro-hevitra mahasoa anao momba ny ATODY

  Sakafo fampiasa matetika ny atody noho izy mora masaka. Mora simba sy mety hankarary anefa izy ireny raha tsy mitandrina.

 • TANTELY sy ny vokatsoa entiny

  Mahasalama ny tantely saingy ny fomba hihinanana azy sy ny vokatsoa entiny mazava angamba no mbola tsy hainao avokoa? Hoditra mana[. . .]

  Aina Mirado Tsiferana Andriana

  » An-tsipirihany
 • Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

  Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora ! Amintsika Malagasy : -« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! &raqu[. . .]

  Irako AMMI A.

  » An-tsipirihany