Fanalana arafesina na tasy amin'ny lamba

Sira vovony no araraka amin'ny faritra misy ilay arafesina,na misy ilay tasy ary asiana ranom-boasarimakirana kely.
Avela hilona mandritry ny minitra vitsivitsy.
Sasana toy ny fanao ary avy eo kobanina tsara.

Raha tasy menaka indray no amin'ny lamba dia toy izao no fanala azy:

- raha tsy "coton" : Vao voan'ny menaka dia rarahana sira vovony avy hatrany ary avela hilona ela be. Tsara raha ny ampitso mihintsy aza vao sasana.

- raha "coton : maka éponge ary arahana "liquide vaiselle", ary mampangotraka rano ka alona elaela vao sasana

- raha "daim" : maka "essuie-tout", apetraka eo amin'ilay tasy, ary pasohana @ fera malefaka.

- raha "jeans" na "lin" : rarahana vovon-tsira ary avela eo mandritra ny 1 andro, ary esorina @ ranon-tsavony, sasana @ rano tena mafana be avy eo

- raha "soie" rarahana "talc", avela mijanona minitra vitsivitsy eo, dia fafana moramora @ borosy avy eo,hanalana ilay "talc"

- raha "satin" : maka vovo, dia apetaka moramora eo @ ilay tasy, ary maka taratasy famafana menaka dia apetraka eo ambonin'ilay vovo dia pasohana amin'ny fera antonony ny hafanany.

- raha "fourrure" : maka vovo dia hasiana "eau de javel", ary maka lamba dia hasiana "liquide vaisselle" ary sasana avy eo.

Mirary soa indrindra.


30
JIRajira


Crée le jeudi 29 mars 2018 à 04:49:59

Jereo ihany koa

 • Ny tsara ho fantatra mahakasika ny tera-bao

  Tsetsatsetsa tsy aritra ho anareo tanora ! Amintsika Malagasy : -« Arahabaina nomen’Andriamanitra ny fara ! &raqu[. . .]

  Irako AMMI A.

  » An-tsipirihany
 • Tongolo gasy

  Ny fihinanana hasina tongolo gasy 1 arahina rano 1 vera isan’andro, tsy ao anatin’ny ora fisakafoana, dia tena mitondr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Cure de Jus

  Fisorohana ny karazan\'aretina amin\'ny alalan\'ny ranom-boankazo.

  Lidie Jhon Hanitriniaina

  » An-tsipirihany
 • Torohevitra mahasoa anao Diabetika

  Mahay mametra ny siramamy hohanina :Ny mamy no tsiro tian\'ny lela indrindra. Tokony ho ferana ihany anefa ny zava-mamy hohanina s[. . .]