Hajao ny vehivavy

Mipetrapetraka eto izahay no indro nanantona dokotera iray kotsan-dranomaso.cry

-Fa misy inona Dokotera? Maninona ianao?

« Androany hoy izy no andro mampalahelo ahy indrindra teo amin'ny fianako sady nitomany izy. Amin'ny maha Docteur ahy dia mitsabo sy mi-traité vehivavy maro maniry hanan-janaka sy bevohoka ary hiteraka aho. Tsy mitsahatra mivavaka amin'Andriamanitra aho mba hitahiany ny vehivavy rehetracry. Ny fanaintainana lalovana sy sedrain'ny vehivavy eo ampitondrany vohoka mandritra ny 9 volana indrindra eo am-piterahanycry. Misedra zavatra maro izy ireo eo ampitondrana AINAcry. Fa androanycry androany mangidy amiko ny zava-mitrangacry. Maty ilay vehivavy nampiterahakocry. Efa nivavaka sy niezaka aho nanao izay fara-heriko fa saingy izao angamba no lahatr' Andriamanitra. Nahoana no mafy loatra ny fanaintainana sy zavatra sedrain'ny vehivavy? Nahoana?

Momba nandritra ny 14 taona izy , nandramako ny FIV eo amin'ny fahaizan'olombelona sy fikarohan'ny olombelona ary farany dia notahian' Andriamanitra izy ary nitoe-jaza na teo aza ny KYSTE OVAIRE sy ny FIBROMES lehibe taminy. Nolevonina ny fibromes taminy ary tena fahagagana fa afaka soamantsara ilay izy nohon'ny fahasoavan' Andriamanitra

Alina noetin'ny vadiny tato amin'ny hopitaly izy ary tonga aho nanaraka azy. Nietsi-jaza efa ora maro izy ary tsapako ny fanaintanana taminy ary nilaza aho fa afaka adin'ny 7 dia hodidiana izy raha tsy misokatra ny vozon'ny tranonjazacry. Velona soamantsara ilay ZAZAKELYcry fa izy kosa tsy tana ny ainycry. Saingy alohan'ny ahafatesany dia mbola noraisiny teny an-tratrany ilay zaza no nitsiky izy sady niteny izy oe "LEHIBE ANDRIAMANITRA"cry avy eo nanary aina izy ary matycry.

Malahelo aho, maizina ny tany aman-danitro hoy Dokotera sady vao maika nitomany izycry.

Nivoaka aho izy andeha ampilaza ny vadiny, mila tsy ho zakako mamindra ny tongotro manantona azy! Vao nilazako ny vaovao izy dia torana tsy nahatsiaro tena. Androany izahay NAMOY AINA MBA HANOME AINAcry. Miangavy anareo aho HAJAO NY VEHIVAVY fa mandalo lohasahan'ny FAHAFATESANA izy ireny mitondra vohoka(aina)

Hajao ny VADINAO,NY RENINAO, NY ANABAVINAO , NY VEHIVAVY rehetra fa mafy ny hoentiny izy ireny!

Androany aho mivavaka ho an'ireo VEHIVAVY REHETRA te hanan-janaka sy mitondra vohoka.

Hotahian' Andriamanitra anie ianareo ka ho teraka soa amantsara ary omen' Andriamanitra anareo ny hery entinareo miatrika izany.

Manana ady amin'ny vadinao ve ianao? Na amin"ny Reninao?

Nde antsoy izy dia miresaha aminy, ampifalio izy , mifona aminy fa fotoana indray mipi-maso dia mety tsy eo intsony izy!

Latsaka ny ranomasoko.


40
Mikarakara ny fahasalamana MG


Crée le mardi 20 novembre 2018 à 08:36:29

Jereo ihany koa

 • MISY NY MPAMINANY SANDOKA (II PET 2. 17-22)

  MISY NY MPAMINANY SANDOKA Kanefa I. #Miorenaaminizayefaninoana. 1. Misy ny mpaminany sandoka. 2. Fampanantenana poak\'aty sy [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • ANTSO HO AN'NY MPINO HO AMIN'NY FIADANANA

  Faly miarahaba antsika rehetra amin\'ny Anaran\'ny Tompo Jesoa Kristy no niantso antsika rehetra mba ho amin\'ny fibebahana mandr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Tena tsara ny Tompo

  90 taona aho izao, efa misotro ronono saingy mitamberina ato an-tsaiko daholo ny trangam-piainana nolalovako fony izaho mpiasan\'n[. . .]

  Namana Androsarotra

  » An-tsipirihany
 • La Terre n'est qu'un refuge

  Chaque minute, quelqu\'un quitte ce monde. L\'âge n\'a rien à voir avec cela. Nous sommes tous dans cette file san[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany