MISY NY MPAMINANY SANDOKA (II PET 2. 17-22)

MISY NY MPAMINANY SANDOKA (II PET 2. 17-22)

Kanefa

I. #Miorena_amin_izay_efa_ninoana.

1. Misy ny mpaminany sandoka.

2. Fampanantenana poak'aty sy fahombiazana mihelina no azo amin'izy ireny. (and 17)

3. Ny fanaranam-po amin'ny nofo no tena voizin'ireo mpampianatra sandoka ireo. (and 18-19)

Vahaolana: Jesoa no mahafaka hetaheta. Jesoa sy ny heriny no handresena ny herin'ny filàna.

II. #Fadio_ny_fihemorana.

1. Ny famitahan'ny fampianaran-diso no nampihemotra.

2. Ny fanandramana ny ota indray ka nahazoana tsirony mihelina no nampihemotra.

3. Ny fanasokajiana azy ho toy ny biby tsy misy saina no sahaza izay mihemotra.

Vahaolana : Mila miova fo, safidy, ary mampanjaka an'i Jesoa eo @ fiainana.

Nirinan'i Jesoa.

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,

FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANA
Crée le vendredi 28 septembre 2018 à 13:29:28

Jereo ihany koa

 • Mandehana araky ny fanahy (Gal. 5:16a)

  Ry Havana, Fantatrao ve fa andro farany izao? ary efa antomotra ny faran\'ny zavatra rehetra; na dia hifarana aza anefa izao tont[. . .]

  ANDRIANASOLO Mbolatiana, Mpitandrina

  » An-tsipirihany
 • Ny mahakasika ny zioga sy ny hazofijaliana

  Tezitra mafy ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin\'ny vahoaka. \"Voasazy avokoa ianareo rehetra ka tsy maintsy handray sy[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • ANTSO HO AN'NY MPINO HO AMIN'NY FIADANANA

  Faly miarahaba antsika rehetra amin\'ny Anaran\'ny Tompo Jesoa Kristy no niantso antsika rehetra mba ho amin\'ny fibebahana mandr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Hajao ny vehivavy

  Hajao ny vehivavy fa mafy ny fanaintanana hoentiny indrindra mandritry ny fitondrana vohoka. Tantara mampalahelo iray kanefa naneh[. . .]

  Mikarakara ny fahasalamana MG

  » An-tsipirihany