NY TENA MPIANATRA MARINA

I. #Manam_pitiavana (and 27-28)
1. Manao soa amin'izay mankahala.
2. Mahasaotra izay manozona.
3. Mahavavaka ho an'izay manisy ratsy.
4. Mamindra fo tahaka an'Andriamanitra.

II. #Tia_asa_soa (and 29-35a, 37)
1. Mahafoy ho an'izay mangataka.
2. Manolotra ho an'izay tsy mahavaly fitia.
3. Mahatolotra ho an'ny fahavalo.
4. Manome ho an'izay mila anolorana.

III. #Hovaliana_soa (and 35b-38)
1. Hahazo valim-pitia lehibe.
2. Ho tonga zanak'Andriamanitra.
3. Tsy hohelohina.
4. Hahazo mihoatra noho izay atolotra.

Nirinan'i Jesoa.

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,

FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANA
Crée le jeudi 06 septembre 2018 à 03:45:44

Jereo ihany koa

 • Ny Diakona sy ny Loholona

  I. Ny atao hoe Diakona sy Loholona 1.1 Araka ny soratra Masina Ary ny roa ambin’ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehe[. . .]

  RAZAFINDRAMANITRA Nestor, Mpitandrina

  » An-tsipirihany
 • MISY NY MPAMINANY SANDOKA (II PET 2. 17-22)

  MISY NY MPAMINANY SANDOKA Kanefa I. #Miorenaaminizayefaninoana. 1. Misy ny mpaminany sandoka. 2. Fampanantenana poak\'aty sy [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • NY FITIAVA-NAMANA

  HEB 13.1-6 I. #Asehoy amin\'ny fanasoavana ny hafa 1. Mampiantranoa vahiny : Ireo Kristiana mandeha mitory na ireo enjehina n[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Mandehana araky ny fanahy (Gal. 5:16a)

  Ry Havana, Fantatrao ve fa andro farany izao? ary efa antomotra ny faran\'ny zavatra rehetra; na dia hifarana aza anefa izao tont[. . .]

  ANDRIANASOLO Mbolatiana, Mpitandrina

  » An-tsipirihany