Nantsoina ho mpanompon’ny hafa

Mitarika antsika hiaina ny ankalalahana ny fiantsoan’ny Tompo antsika amin’ny sehatra rehetra, indrindra fa ety anivon’ny Fiangonana. Hamafisiny amin’ny fanendrena sy fanokanana samihafa izany. Miavaka amin’ny fahalalahana omen’izao tontolo izao, izay miteraka fireharehana sy tsy fiheverana afa tsy ny tena sy ny manodidina akaikin’ny tena ihany, io satria mampirisika antsika hihevitra ny hafa alohan’ny hiheverana ny tena. Sarotra ny miaina izany raha ny fihevitr’izao tontolo izao no ijerena azy. Fifaliana kosa, ho an’izay mahatsapa fa namaly tokoa ny antson’ny Tompo Jesoa, izay efa tonga ohatra tamin’ny fanetre-tena (jereo Fil 2 4-11).

Koa mahereza sy matanjaha àry amin’ny sehatra sy ny fotoana izay efa nifidianan’ny Tompo anao. Tsarovy fa : Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin'ny fitiavana. (Gal, 13).

Antananarivo, oktobra 2015

RAHAROLAHIJOELINA Andrianandrianina Nomenjanahary


10
RAHAROLAHIJOELINA Andrianandrianina


Crée le samedi 28 avril 2018 à 15:21:21

Jereo ihany koa

 • Ny mahakasika ny zioga sy ny hazofijaliana

  Tezitra mafy ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin\'ny vahoaka. \"Voasazy avokoa ianareo rehetra ka tsy maintsy handray sy[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Fitsapana sy fisedrana

  Fanirian\'ity zazalahy kely iray ny mba ahita izany fivoaran\'ny akorandandin-tsamona izany ka naka iray izy ary nandinika akaiky [. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Mandehana araky ny fanahy (Gal. 5:16a)

  Ry Havana, Fantatrao ve fa andro farany izao? ary efa antomotra ny faran\'ny zavatra rehetra; na dia hifarana aza anefa izao tont[. . .]

  ANDRIANASOLO Mbolatiana, Mpitandrina

  » An-tsipirihany
 • Ny Fanomanana ho Diakona

  Madiva hifarana ny taom-piasan’ireo tomponandraikitra rehetra any anivon’ny Fitandremana, satria ny taona alohan&rsquo[. . .]

  Rasorapiangonana

  » An-tsipirihany