Hira sy Tononkalo

Hataka

Ry Tompo Zanahary, Ny ankohonanay Tahio ka mba arovy, Ho hita Miharihary Fa... mialoka aminao... Tsy ho rambony izahay, Ny[. . .]

Zo Nantenaina

15520» An-tsipirihany

MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

Ny manam-panahy miavaka, Manana toetram-pivavaka, Miaina am-pahamendrehana, Tia fandriam-pahalemana. Manavanana azy[. . .]

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

7810» An-tsipirihany

MAR 1. 21-28 an-tononkalo

Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany, Fa afaka nihaino ny fampianarany, Fampianarana tena feno fahefana, Nampitolagaga ny iray [. . .]

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

17350» An-tsipirihany

Ny mpino no fanasin'ny tany ary fahazavana ho an'ny mpiara-monina aminy

Mat.5:13 an-tononkalo. Hianareo no fanasin\'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy[. . .]

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

26630» An-tsipirihany

Soratro ho an'i neny

Litera kely maromaro Mba voasoratry ny tanako, No narafitro hifangaro Ilazako izay ananako. Ny Zana-tsoratra rehetra Ireo Nam[. . .]

JIRa²

31520» An-tsipirihany

NY RENY

Ny reny no olona tsy azo soloina Fa tokana an-tany Raha voa tany ho any Ka mitanondrika izy no antsoina... Ny reny no olona[. . .]

Zo Nantenaina

23900» An-tsipirihany