MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

Ny manam-panahy miavaka,

Manana toetram-pivavaka,

Miaina am-pahamendrehana,

Tia fandriam-pahalemana.

         

Manavanana azy ny mananatra,

Manoro hevitra sy mampianatra,

Mampitandrina tsy hanao ratsy,

Tsy ho nenina rehefa atsy ho atsy.

 

   Rehefa miteny manaja ,

   Feno fahendrena ny vava,

   Mandinika vao manao zavatra,

   Ny atao voahevitra fatratra.

 

Fa ireo itoeran'ny ditra,

Tsy mba mampitsiriritra,

Toetra tena mamoafady,

Manavanana azy koa ny ady.

 

Iainany ny fanaovana an-keriny,

Ny maneho fanajana toheriny,

Mandratra sy manimba hatrany,

No re momba azy eto an-tany.

 

Tsy hajainy mihitsy ny ain'ny olona,

Sahy mamiravira sy sahy mitolona,

Tena havanana amin'ny fanolanana,

Mahavita koa mandrava fananana.

Nirinan'i Jesoa.
Crée le jeudi 22 août 2019 à 15:47:52

Jereo ihany koa

 • Vontosy filazantsara i Madagasikara

  Tononkalo fanentanana ho anao izay mitady ho kivy na hangatsiaka amin\'ny asa fanompoana sy fitoriana ny Filazantsara, nefa nametr[. . .]

  Irako AMMI A.

  » An-tsipirihany
 • II TAN 19.4-11 an-tononkalo

  Tamin\'ny andro nanjakan\'i Josafata, Ny fanompoan-tsampy no nahazo laka, Tsy sitrany izany ho zavatra tazana, Niriany ny hi[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • MAR 1. 21-28 an-tononkalo

  Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany, Fa afaka nihaino ny fampianarany, Fampianarana tena feno fahefana, Nampitolagaga ny iray [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Hira Faneva Faha 50 taona FJKM

  1- Taona maro no efa nijoroana Nitoriana Teny mahasoa Nihazomanao ny finoana Ry Fiangona-mamin\'ni Jesoa Isan\'andininy: T[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany