MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

Ny manam-panahy miavaka,

Manana toetram-pivavaka,

Miaina am-pahamendrehana,

Tia fandriam-pahalemana.

         

Manavanana azy ny mananatra,

Manoro hevitra sy mampianatra,

Mampitandrina tsy hanao ratsy,

Tsy ho nenina rehefa atsy ho atsy.

 

   Rehefa miteny manaja ,

   Feno fahendrena ny vava,

   Mandinika vao manao zavatra,

   Ny atao voahevitra fatratra.

 

Fa ireo itoeran'ny ditra,

Tsy mba mampitsiriritra,

Toetra tena mamoafady,

Manavanana azy koa ny ady.

 

Iainany ny fanaovana an-keriny,

Ny maneho fanajana toheriny,

Mandratra sy manimba hatrany,

No re momba azy eto an-tany.

 

Tsy hajainy mihitsy ny ain'ny olona,

Sahy mamiravira sy sahy mitolona,

Tena havanana amin'ny fanolanana,

Mahavita koa mandrava fananana.

Nirinan'i Jesoa.
Crée le jeudi 22 août 2019 à 15:47:52

Jereo ihany koa

 • MANGIDY-MAMY

  MANGIDY sy mafaitra, Mangeroka tsy laitra, Izato tsirom-piainana, Ka iza no itarainana? Toa tena tsirom-bahona, Masoandro tak[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • II TAN 19.4-11 an-tononkalo

  Tamin\'ny andro nanjakan\'i Josafata, Ny fanompoan-tsampy no nahazo laka, Tsy sitrany izany ho zavatra tazana, Niriany ny hi[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • NY ANTONY

  Rehefa izy no milaza fa tsy vizana izy akory, Lazainy koa fa hoe : salama, hay ny rofiny afeniny ! Rehefa injay fa drodroky ny f[. . .]

  Sorohitra Ranitra

  » An-tsipirihany
 • MIZARA HAFALIANA!

  Ho gaga angamba ise raha ilazako F’ilay bibikely, ilay mpitsindroka fako, Dia tsy mba miavona na koa tia tena Fa mizara f[. . .]