MAR 1. 21-28 an-tononkalo

Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany,

Fa afaka nihaino ny fampianarany,

Fampianarana tena feno fahefana,

Nampitolagaga ny iray tanàna.

 

Teny mahery izay mitondra fiovàna,

Ny mpanota mihaino te-hiala fahotana,

Mahatsiaro faniriana fiainam-baovao,

Feno fahamasinana manomboka izao.

 

Ny fanahy maloto etsy an-danin'izany,

Mivarahontsana sy tora-tomany,

Matahotra mafy ny fahefan'i Jesoa,

Mifona tsy afa-miseho ho mazan-doha.

 

Fa teny tokana avy amin'i Jesoa Mpandresy,

Dia ampy handroaka an'i satana ho resy,

Tsy afa-mandà satria fantany mazava,

Fa ny hery ananany, tsy maintsy ho rava.

 

Tonga re laza eny tontolo rehetra eny,

Ny fahefan'i Jesoa rehefa miteny,

Mahasitrana ny aretina rehetra,

Ny fahefana ananany, tsy misy fetra.

 

Ao ny faly noho ny famonjen'i Jesoa,

Mankalaza izy ireo an'ilay Ray Tsitoha,

Ao kosa ny mihevitra hifofo ny ainy,

Fialonana hatrany no masaka an-tsainy.
Crée le mercredi 23 janvier 2019 à 20:27:22

Jereo ihany koa

 • MIZARA HAFALIANA!

  Ho gaga angamba ise raha ilazako F’ilay bibikely, ilay mpitsindroka fako, Dia tsy mba miavona na koa tia tena Fa mizara f[. . .]

 • Tranom-bitsika

  Raha endrika ivelany toa tsy maha-taitra F\'izay zava-raiketiny no tena tsy laitra. Tsy ilay efitrefitra mahavalalanina Fa ireo[. . .]

 • EKS 23.1-9 an-tononkalo

  EKS 23.1-9 an-tononkalo; Andriamanitra mitsinjo fiaraha-miaina, Manome lalàna, tena mila lalaina, Mampirindra tsara ny i[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • A l'occasion de la fête des pères

  Tu mets tes mains sur ton visage Tu me demandes si j\'étais sage Tu me prends sur tes genoux Et là contre toi, bi[. . .]