MAR 1. 21-28 an-tononkalo

Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany,

Fa afaka nihaino ny fampianarany,

Fampianarana tena feno fahefana,

Nampitolagaga ny iray tanàna.

 

Teny mahery izay mitondra fiovàna,

Ny mpanota mihaino te-hiala fahotana,

Mahatsiaro faniriana fiainam-baovao,

Feno fahamasinana manomboka izao.

 

Ny fanahy maloto etsy an-danin'izany,

Mivarahontsana sy tora-tomany,

Matahotra mafy ny fahefan'i Jesoa,

Mifona tsy afa-miseho ho mazan-doha.

 

Fa teny tokana avy amin'i Jesoa Mpandresy,

Dia ampy handroaka an'i satana ho resy,

Tsy afa-mandà satria fantany mazava,

Fa ny hery ananany, tsy maintsy ho rava.

 

Tonga re laza eny tontolo rehetra eny,

Ny fahefan'i Jesoa rehefa miteny,

Mahasitrana ny aretina rehetra,

Ny fahefana ananany, tsy misy fetra.

 

Ao ny faly noho ny famonjen'i Jesoa,

Mankalaza izy ireo an'ilay Ray Tsitoha,

Ao kosa ny mihevitra hifofo ny ainy,

Fialonana hatrany no masaka an-tsainy.
Crée le mercredi 23 janvier 2019 à 20:27:22

Jereo ihany koa

 • Aoka aloha

  Efa taona aho izao Mbola zaza loatra Raha hisaina ny aminao Roa ambin\'ny folo taona Mbola milalao Fa any ianao Roapol[. . .]

  Zo Nantenaina

  » An-tsipirihany
 • II PET 2. 17-22 an-tononkalo

  Zavatra tsy mba mampitsiriritra, Ny hahitana loharano efa tena ritra, Tsy antenaina hahafaka izay hetaheta, Mandiso fanantenana[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Soratro ho an'i neny

  Litera kely maromaro Mba voasoratry ny tanako, No narafitro hifangaro Ilazako izay ananako. Ny Zana-tsoratra rehetra Ireo Nam[. . .]

 • Tranom-bitsika

  Raha endrika ivelany toa tsy maha-taitra F\'izay zava-raiketiny no tena tsy laitra. Tsy ilay efitrefitra mahavalalanina Fa ireo[. . .]