MAR 1. 21-28 an-tononkalo

Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany,

Fa afaka nihaino ny fampianarany,

Fampianarana tena feno fahefana,

Nampitolagaga ny iray tanàna.

 

Teny mahery izay mitondra fiovàna,

Ny mpanota mihaino te-hiala fahotana,

Mahatsiaro faniriana fiainam-baovao,

Feno fahamasinana manomboka izao.

 

Ny fanahy maloto etsy an-danin'izany,

Mivarahontsana sy tora-tomany,

Matahotra mafy ny fahefan'i Jesoa,

Mifona tsy afa-miseho ho mazan-doha.

 

Fa teny tokana avy amin'i Jesoa Mpandresy,

Dia ampy handroaka an'i satana ho resy,

Tsy afa-mandà satria fantany mazava,

Fa ny hery ananany, tsy maintsy ho rava.

 

Tonga re laza eny tontolo rehetra eny,

Ny fahefan'i Jesoa rehefa miteny,

Mahasitrana ny aretina rehetra,

Ny fahefana ananany, tsy misy fetra.

 

Ao ny faly noho ny famonjen'i Jesoa,

Mankalaza izy ireo an'ilay Ray Tsitoha,

Ao kosa ny mihevitra hifofo ny ainy,

Fialonana hatrany no masaka an-tsainy.
Crée le mercredi 23 janvier 2019 à 20:27:22

Jereo ihany koa

 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany
 • MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

  Ny manam-panahy miavaka, Manana toetram-pivavaka, Miaina am-pahamendrehana, Tia fandriam-pahalemana. Manavanana azy[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • NY ANTONY

  Rehefa izy no milaza fa tsy vizana izy akory, Lazainy koa fa hoe : salama, hay ny rofiny afeniny ! Rehefa injay fa drodroky ny f[. . .]

  Sorohitra Ranitra

  » An-tsipirihany
 • Mijoroa

  Hira Faneva faha-50 taona ny FJKM. Hira nosoratan\'Andriamatoa RAMAROLAHY Mahazosoa Nirina.

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany