MAR 1. 21-28 an-tononkalo

Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany,

Fa afaka nihaino ny fampianarany,

Fampianarana tena feno fahefana,

Nampitolagaga ny iray tanàna.

 

Teny mahery izay mitondra fiovàna,

Ny mpanota mihaino te-hiala fahotana,

Mahatsiaro faniriana fiainam-baovao,

Feno fahamasinana manomboka izao.

 

Ny fanahy maloto etsy an-danin'izany,

Mivarahontsana sy tora-tomany,

Matahotra mafy ny fahefan'i Jesoa,

Mifona tsy afa-miseho ho mazan-doha.

 

Fa teny tokana avy amin'i Jesoa Mpandresy,

Dia ampy handroaka an'i satana ho resy,

Tsy afa-mandà satria fantany mazava,

Fa ny hery ananany, tsy maintsy ho rava.

 

Tonga re laza eny tontolo rehetra eny,

Ny fahefan'i Jesoa rehefa miteny,

Mahasitrana ny aretina rehetra,

Ny fahefana ananany, tsy misy fetra.

 

Ao ny faly noho ny famonjen'i Jesoa,

Mankalaza izy ireo an'ilay Ray Tsitoha,

Ao kosa ny mihevitra hifofo ny ainy,

Fialonana hatrany no masaka an-tsainy.
Crée le mercredi 23 janvier 2019 à 20:27:22

Jereo ihany koa

 • Soratro ho an'i neny

  Litera kely maromaro Mba voasoratry ny tanako, No narafitro hifangaro Ilazako izay ananako. Ny Zana-tsoratra rehetra Ireo Nam[. . .]

 • MIZARA HAFALIANA!

  Ho gaga angamba ise raha ilazako F’ilay bibikely, ilay mpitsindroka fako, Dia tsy mba miavona na koa tia tena Fa mizara f[. . .]

 • Hira Faneva Faha 50 taona FJKM

  1- Taona maro no efa nijoroana Nitoriana Teny mahasoa Nihazomanao ny finoana Ry Fiangona-mamin\'ni Jesoa Isan\'andininy: T[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • 30 taona naha-mpitandrina 30 taona fanambadiana

  Tononkalo nosoratan\'i Jira natokana ho an-dRamatoa mpitandrina nohon\'ny faha-30 taona naha-mpitandrina azy ary koa faha-30 taona[. . .]