Ilay tany Kanàna

 

Tany tsara, tondra-dronono sy tantely,

No natolotra itoeran’ny Isiraely,

Tany soa mahavokatra, mahatamàna,

Ilay tany miavaka, tsy iza fa i Kanàna.

Efa nampanantenaina an’i Abrahama,

Ilay mpandova ny teny fikasana,

Ny taranany avy amin’i Jakoba sy Isaka,

Higoka soa avy amin’i Jehovah Mpanjaka.

Fepetra arahina hisitrahana izany,

Baiko mivoaka avy an-danitra any,

Ny hifadiana ny fanompoan-tsampy,

Jehovah ivavahana dia efa ampy.

Ny manao izany iharam-pahatezerana,

Haringany mihitsy fa tsy hitserana,

Hofongorany tsy hiaina ambonin'ny tany,

Hovidiany lafo tokoa ny tsy fanajany.

Tsy maintsy tandremana koa ny didy,

I Jehovah no tiana sy ironan’ny safidy,

Raha izany no zavatra ankamamiana,

Hotoavina aminao tokoa ny faniriana.

Mila taratry ny hafa ny fahatsarana,

Ho an’ny mponina ao amin’ny tany Kanana,

Hanao ny mahitsy sy tsara eto an-tany,

Hita sy ankasitrahan’i Tompo izany.

Tsy Kanana an-tany fa Jerosalema vaovao,

No handrandraiko, sy handrandrainao,

Jesoa no manana ny fanalahidin'ny any,

Ka inoy sy ankatoavy dieny eto an-tany.

 

DEO 6.14-19 an-tononkalo.
Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,
FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANACrée le mardi 30 octobre 2018 à 05:47:16

Jereo ihany koa

 • Hataka

  Ry Tompo Zanahary, Ny ankohonanay Tahio ka mba arovy, Ho hita Miharihary Fa... mialoka aminao... Tsy ho rambony izahay, Ny la[. . .]

  Zo Nantenaina

  » An-tsipirihany
 • Soratro ho an'i neny

  Litera kely maromaro Mba voasoratry ny tanako, No narafitro hifangaro Ilazako izay ananako. Ny Zana-tsoratra rehetra Ireo Nam[. . .]

 • ASA 16. 16-34

  Tononkalo notsongaina tao amin\'ny Asan\'ny Apostoly 16. 16-34 an-tononkalo

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Tranom-bitsika

  Raha endrika ivelany toa tsy maha-taitra F\'izay zava-raiketiny no tena tsy laitra. Tsy ilay efitrefitra mahavalalanina Fa ireo[. . .]