Ilay tany Kanàna

 

Tany tsara, tondra-dronono sy tantely,

No natolotra itoeran’ny Isiraely,

Tany soa mahavokatra, mahatamàna,

Ilay tany miavaka, tsy iza fa i Kanàna.

Efa nampanantenaina an’i Abrahama,

Ilay mpandova ny teny fikasana,

Ny taranany avy amin’i Jakoba sy Isaka,

Higoka soa avy amin’i Jehovah Mpanjaka.

Fepetra arahina hisitrahana izany,

Baiko mivoaka avy an-danitra any,

Ny hifadiana ny fanompoan-tsampy,

Jehovah ivavahana dia efa ampy.

Ny manao izany iharam-pahatezerana,

Haringany mihitsy fa tsy hitserana,

Hofongorany tsy hiaina ambonin'ny tany,

Hovidiany lafo tokoa ny tsy fanajany.

Tsy maintsy tandremana koa ny didy,

I Jehovah no tiana sy ironan’ny safidy,

Raha izany no zavatra ankamamiana,

Hotoavina aminao tokoa ny faniriana.

Mila taratry ny hafa ny fahatsarana,

Ho an’ny mponina ao amin’ny tany Kanana,

Hanao ny mahitsy sy tsara eto an-tany,

Hita sy ankasitrahan’i Tompo izany.

Tsy Kanana an-tany fa Jerosalema vaovao,

No handrandraiko, sy handrandrainao,

Jesoa no manana ny fanalahidin'ny any,

Ka inoy sy ankatoavy dieny eto an-tany.

 

DEO 6.14-19 an-tononkalo.
Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,
FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANACrée le mardi 30 octobre 2018 à 05:47:16

Jereo ihany koa

 • Mijoroa

  Hira Faneva faha-50 taona ny FJKM. Hira nosoratan\'Andriamatoa RAMAROLAHY Mahazosoa Nirina.

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany
 • Hira Faneva Faha 50 taona FJKM

  1- Taona maro no efa nijoroana Nitoriana Teny mahasoa Nihazomanao ny finoana Ry Fiangona-mamin\'ni Jesoa Isan\'andininy: T[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • 30 taona naha-mpitandrina 30 taona fanambadiana

  Tononkalo nosoratan\'i Jira natokana ho an-dRamatoa mpitandrina nohon\'ny faha-30 taona naha-mpitandrina azy ary koa faha-30 taona[. . .]