II TAN 19.4-11 an-tononkalo

 

Tamin'ny andro nanjakan'i Josafata,

Ny fanompoan-tsampy no nahazo laka,

Tsy sitrany izany ho zavatra tazana,

Niriany ny hisian'ny tena fifohazana.

 

Sitrany ny olona hiverina amin'i Jehovah,

Ny fanao tsy mendrika rehetra hiova,

Mba ho Andriamanitry ny razany samirery,

No hivavahana fa io Mpamonjy ny very.

 

Ny Mpitsara nasaina handala fahamarinana,

Ny kolikoly tsy natao ho zavatra hifikirana,

Ny fizahan-tavan'olona ho tena zava-padiana,

Ndrao ny marina indray no hitondra fijaliana.

 

Anarina ny olona tsy ho meloka amin'ny Tsitoha,

Hiala amin'ireo ratsy izay efa nahavoa,

Ny marina no ampanjakaina amin'ny tany,

Mba ho foana ireo maditra sy be vinany.

 

Raha hitsara hahatsiaro fa ny Tompo Tsitoha,

No mila arahina didy sy sitrapo,

Izy no ekena ho mpanolo-tsaina hatrany,

Hijoroan'ny fahamarinana raha eto an-tany.

 

Enga anie hisy mpitondra toa an'i Josafata,

Fa mamela fianarana tsara ity tafatafa,

Manoro firenena hatahotra ny Mpahary,

Mitsodrano ny hafa mba hahalavorary.

 

 

Nirinan'i Jesoa.

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,

FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANA
Crée le jeudi 20 septembre 2018 à 01:20:47

Jereo ihany koa

 • MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

  Ny manam-panahy miavaka, Manana toetram-pivavaka, Miaina am-pahamendrehana, Tia fandriam-pahalemana. Manavanana azy[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Mijoroa

  Hira Faneva faha-50 taona ny FJKM. Hira nosoratan\'Andriamatoa RAMAROLAHY Mahazosoa Nirina.

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • MANGIDY-MAMY

  MANGIDY sy mafaitra, Mangeroka tsy laitra, Izato tsirom-piainana, Ka iza no itarainana? Toa tena tsirom-bahona, Masoandro tak[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Ny mpino no fanasin'ny tany ary fahazavana ho an'ny mpiara-monina aminy

  Mat.5:13 an-tononkalo. Hianareo no fanasin\'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany