ASA 16. 16-34

Fahiny raha tonga tany Filipy,

Hitory ny Filazantsaran’i Kristy,

I Paoly sy Silasy, lehilahy misionera,

Indro vehivavy, itoeran’ingahy Losifera.

Nanaraka azy, sy niseho naminany,

Nitabataba sy niseho nahay aok’izany.

Ny hery sy fahefana ananan’ny demonia,

No nentiny namitaka ny tao Filipy,

Nangoronan’ny tompony harena hatrany,

Ka be ny voafitaka tamin’izany.

I Paoly sorena ka dia indro namoaka,

An’ilay demonia, hiala sy hivoaka.

Very finanana ireo mpanambaka,

Niantso mponina hamely amin’ny daka,

Nihatra indray ny fitsaram-bahoaka,

Voakapoka ireo, tsy afa-nitsoaka,

Ny farany natao an-tranomaizina,

Toa dahalo ratsy, mendrika hofaizina.

Nasandrany mafy ny hira fiderana,

Ka indro fa niseho ny fahagagana,

Nihovitra ny tany, nivaha ny fatorana,

Ny mpiandry fonja, no saiky torana,

Nanontany izay fomba hamonjena,

Nino sy natao batisa tsy noterena.

Ny tao an-trano iray manontolo,

Nandray famonjena daholo daholo,

Fifaliana nitobaka ts’isy hoatr’izany,

Hatramin’izay naha-tany ny tany,

Nandray an’i Jesoa ho Tompo tokoa,

Hanapaka fiainana, hanoro ny soa.

 

Nirinan'i Jesoa.

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,

FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANA
Crée le mardi 04 septembre 2018 à 16:51:52

Jereo ihany koa

 • MAR 1. 21-28 an-tononkalo

  Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany, Fa afaka nihaino ny fampianarany, Fampianarana tena feno fahefana, Nampitolagaga ny iray [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • NY RENY

  Ny reny no olona tsy azo soloina Fa tokana an-tany Raha voa tany ho any Ka mitanondrika izy no antsoina... Ny reny no olona[. . .]

  Zo Nantenaina

  » An-tsipirihany
 • MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

  Ny manam-panahy miavaka, Manana toetram-pivavaka, Miaina am-pahamendrehana, Tia fandriam-pahalemana. Manavanana azy[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • EKS 23.1-9 an-tononkalo

  EKS 23.1-9 an-tononkalo; Andriamanitra mitsinjo fiaraha-miaina, Manome lalàna, tena mila lalaina, Mampirindra tsara ny i[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany