NY RENY

Ny reny no olona tsy azo soloina

Fa tokana an-tany

Raha voa tany ho any

Ka mitanondrika izy no antsoina...

 

Ny reny no olona tia tsisy fitaka

Ny sombin'ny ainy

Amin'ny fo, fanahy sy sainy

Nefa tsy mba mila sitraka

 

Ny reny no olona tena miady

Ny hahasoa ny zanany

Ho an'ny taranany

Izy mikiry, izy mitady...

 

Ry reny ô, etoana, 'nareo no tsaroana

Ary dia arahabaina

Fa renin-tantely, ny mamy no aely

Ka mendrika hajaina...

 

Dia ho ela velona e, ho voky taona

Ho feno hafaliana, ho lavitra saona

Jesoa Tompontsika homba hatrany hatrany

Ry neny ô... tianay ianao fa aza mitomany...


00
Zo Nantenaina


Crée le dimanche 17 juin 2018 à 13:15:13

Jereo ihany koa

 • ASA 16. 16-34

  Tononkalo notsongaina tao amin\'ny Asan\'ny Apostoly 16. 16-34 an-tononkalo

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • MAR 1. 21-28 an-tononkalo

  Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany, Fa afaka nihaino ny fampianarany, Fampianarana tena feno fahefana, Nampitolagaga ny iray [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany
 • Soratro ho an'i neny

  Litera kely maromaro Mba voasoratry ny tanako, No narafitro hifangaro Ilazako izay ananako. Ny Zana-tsoratra rehetra Ireo Nam[. . .]