Vontosy filazantsara i Madagasikara

Andeha soraty ny Tantara, na ho ratsy na ho tsara

Safidinao irery izany,

saingy tadidio hatrany

Fa ‘zay asa ataonao zao, no voasoratra ho anao

 

Tsy azonao fafana intsony,

k’alaovy ambany, alaovy ambony

Ianao io ve, manaiky andeha

Tena vonona hankato,mba ho irak’I Jesoa?

 

Sa hinia ho bemarenina,

ka any amparany hanenina

Fa maditra sy nandà, satria kamo na tsy sahy?

 

Fa ny Tompo mila anao, ho mpiara-miasa izao

Fa tena betsaka ny vokatra,

ny varavarava misokatra

 

Tokony hohararaotintsika!

Nahoana ianao no hangatsiaka?

Fa misy olo-marobe, izay tsy mbola mahare

 

Ito Filazantsara, eto Madagasikara

Olo-maro sesehena, tian’ny Tompo hovonjena

 

Olom-bery tena tiany!

Ianao no antsoiny ankehitriny

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA

 

Irako  AMMI  A.


00
Irako AMMI A.


Crée le jeudi 17 mai 2018 à 21:33:39

Jereo ihany koa

 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany
 • Ilay tany Kanàna

  Tany tsara, tondra-dronono sy tantely, No natolotra itoeran’ny Isiraely, Tany soa mahavokatra, mahatamàna, Ilay[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Soratro ho an'i neny

  Litera kely maromaro Mba voasoratry ny tanako, No narafitro hifangaro Ilazako izay ananako. Ny Zana-tsoratra rehetra Ireo Nam[. . .]

 • II TAN 19.4-11 an-tononkalo

  Tamin\'ny andro nanjakan\'i Josafata, Ny fanompoan-tsampy no nahazo laka, Tsy sitrany izany ho zavatra tazana, Niriany ny hi[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany