Vontosy filazantsara i Madagasikara

Andeha soraty ny Tantara, na ho ratsy na ho tsara

Safidinao irery izany,

saingy tadidio hatrany

Fa ‘zay asa ataonao zao, no voasoratra ho anao

 

Tsy azonao fafana intsony,

k’alaovy ambany, alaovy ambony

Ianao io ve, manaiky andeha

Tena vonona hankato,mba ho irak’I Jesoa?

 

Sa hinia ho bemarenina,

ka any amparany hanenina

Fa maditra sy nandà, satria kamo na tsy sahy?

 

Fa ny Tompo mila anao, ho mpiara-miasa izao

Fa tena betsaka ny vokatra,

ny varavarava misokatra

 

Tokony hohararaotintsika!

Nahoana ianao no hangatsiaka?

Fa misy olo-marobe, izay tsy mbola mahare

 

Ito Filazantsara, eto Madagasikara

Olo-maro sesehena, tian’ny Tompo hovonjena

 

Olom-bery tena tiany!

Ianao no antsoiny ankehitriny

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA

 

Irako  AMMI  A.


00
Irako AMMI A.


Crée le jeudi 17 mai 2018 à 21:33:39

Jereo ihany koa

 • Ny mpino no fanasin'ny tany ary fahazavana ho an'ny mpiara-monina aminy

  Mat.5:13 an-tononkalo. Hianareo no fanasin\'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • 30 taona naha-mpitandrina 30 taona fanambadiana

  Tononkalo nosoratan\'i Jira natokana ho an-dRamatoa mpitandrina nohon\'ny faha-30 taona naha-mpitandrina azy ary koa faha-30 taona[. . .]

 • MIZARA HAFALIANA!

  Ho gaga angamba ise raha ilazako F’ilay bibikely, ilay mpitsindroka fako, Dia tsy mba miavona na koa tia tena Fa mizara f[. . .]

 • NY RENY

  Ny reny no olona tsy azo soloina Fa tokana an-tany Raha voa tany ho any Ka mitanondrika izy no antsoina... Ny reny no olona[. . .]

  Zo Nantenaina

  » An-tsipirihany