Hira Faneva Faha 50 taona FJKM

1- Taona maro no efa nijoroana

Nitoriana Teny mahasoa

Nihazomanao ny finoana

Ry Fiangona-mamin'ni Jesoa

 

Isan'andininy:

Tsy fanahy osa fa mahery no nomena

Sady be fitiavana no mahafehy tena

Aoka tsy ho menatra fa mba hijoro hatrany

Ho vavolom-belon'i Jesoa ihany

 

2- Koa sahia, tano ny fanilo

Eto anivon'ity Nosy ity

Ho fahazavana ka hitsilo

Ny haizina mandrakotra aty

 

3- Mila anao ny Tompo ankehitriny

Ry fiangonana ô!

Ka mijoroa miaingà fa Ianao no iriny

Mba ho irany tokoa tokoa.

 

 

Télecharger solfa

RAMAROLAHY Mahazosoa Nirina - 2017


20
Fikambanana Fianarana


Crée le dimanche 13 mai 2018 à 06:01:15

Jereo ihany koa

 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany
 • NY ANTONY

  Rehefa izy no milaza fa tsy vizana izy akory, Lazainy koa fa hoe : salama, hay ny rofiny afeniny ! Rehefa injay fa drodroky ny f[. . .]

  Sorohitra Ranitra

  » An-tsipirihany
 • Ilay tany Kanàna

  Tany tsara, tondra-dronono sy tantely, No natolotra itoeran’ny Isiraely, Tany soa mahavokatra, mahatamàna, Ilay[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • MPITS 19. 22-30 an-tononkalo

  Ny manam-panahy miavaka, Manana toetram-pivavaka, Miaina am-pahamendrehana, Tia fandriam-pahalemana. Manavanana azy[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany