30 taona naha-mpitandrina 30 taona fanambadiana

Fa telopolo izay no lasa,

Ny telopolo ho avy indray

Be ny zavatra kinasa,

Ankinintsika amin’ny Ray.

Telopolo taona lasa izay no niarahana nanaiky

Fa hitambatra ho iray;

Ka n’inon’inona antsojay ataontsika manjokaiky

Fa ny antsika izay dia izay.

Telopolo taona lasa izay no nanekena imaso imaso

Fa hiaraka ho mandrakizay,

Ka n’inon’inona kakay tsy nampihetsi-bolo-maso

Toy izay nisy hatramin’izay.

Ny taona itsÿ raha akapoka dia fahasoava-tsy omby tratra

Sy hafaliana feno, ampoka.

Nifandimby tao ny mamy, tsy vitsy koa ny mafaitra,

Nosedraina tsiky sy tomany!

Fa telopolo izay no lasa, ny telopolo ho avy indray

Be ny zavatra kinasa, ankinintsika amin’ny Ray.

Ny taona ito no itolomana f’ilay telopolo poa toy izay

Nitombo iray ny ankohonana,

Ny fiainana e! fandrantoana, tafita koa ny ankizy izay,

Tsy adino koa ilay Finoana.

Ny taona irÿ no andrandraina ho ilay iray tena miavaka

Dia izay tratra no hovitaina

Ny Tompo hatrany no iankinana sy anaovan-drojom-bavaka

Hitondra soa sy fanambinana

Tsy ho lava ny holazaina, tsy ho lava koa ny sasiny

Hitohy hatrany anie ny aina.

Hitohy indray ny hazakazaka, ho avy eo koa ilay zafiny.

Eo ilay andro tena miavaka.

Fa telopolo izay no lasa, ny telopolo ho avy indray

Be ny zavatra kinasa, ankinintsika amin’ny Ray.

 

JIRa² (Behenjy, 050.915)


00
JIRajira


Crée le samedi 28 avril 2018 à 14:53:32

Jereo ihany koa

 • A l'occasion de la fête des pères

  Tu mets tes mains sur ton visage Tu me demandes si j\'étais sage Tu me prends sur tes genoux Et là contre toi, bi[. . .]

 • II TAN 19.4-11 an-tononkalo

  Tamin\'ny andro nanjakan\'i Josafata, Ny fanompoan-tsampy no nahazo laka, Tsy sitrany izany ho zavatra tazana, Niriany ny hi[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • ILAY RENY.....TANTELY

  Neny...... Teny mamy toa tantely, mamy sy malemy paika, Ekena sy toavin-teny... Mamy nefa misy faika! Miteny mamy am-pitsikia[. . .]

 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany