Fankalazana faha-20 taona ny fiaraha-miasa amin'ny Mpitandrina

Novambra 1995, novambra 2017, feno 20 taona katroka ny fiaraha-miasa ny Mpitandrina RAZAFINDRAMANITRA Vololoniaina mianakavy sy ny fiangonana FJKM Ambalavao Isotry. Niroso tamin'izany fankalazana izany isika eto Ambalavao Isotry ka toy izao ny fandaharam-potoana:

Volana novambra 2016: nitsangana ny komitin'ny fankalazana (natsoina tamin'ny hoe K20FM). Tinapaka tamin'izany fa Co-président no hitarika dia Andriamatoa isany

RAVOAJANAHARY Seth sy RAVANTY Donné.

Mpitahiry vola: RANDRIANARIMANANA Patrice - RANDRIANASIMANANA Tojozo Stéphane

Mpitantsoratry ny fivoriana: RAKOTOARIMANANA Lucille - RAVONJIARISOA Jean Baptiste Raymond.

Napetraka sy naseho ny fiangonana izy ireo ny 8 janoary 2017 alohan'ny hanombohany ny andraikiny avy.

"Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo" (Heb.13/7a) no tapaka fa hanankinana ny fankalazana ary nampiana ny teny filamatry ny mpitandrina hoe "Inty aho, iraho aho" (Isa.6/8b) izany.

2 jolay 2017 no ivon'ny fankalazana. Fiaraha-misakafo tao amin'ny Live Hotel Andavamamba no hetsika natao hahazoam-bola hiatrehana ny fotoam-pamaranana ny 25-26 novambra 2017. Ny rakitra maitsokely no nozaraina roa nandritra ny herintaona hanampiana ny vola azo tamin'ny sakafo.

23 jolay 2017, alahady ny mpitandrina. Ny tolakandro dia nanokana fotoana ny sekoly alahady, tamin'ny alalan'ny SOLOFO, hitondrana am-bavaka ny mpitandrina mianakavy.

Nisy ihany koa ny fotoana izay niarahana tamin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara, zanaky ny fiangonana ho fandraisan'anjaran'izy ireo, toa an-dry Menafify, Titianah, sns...


20
JIRajira


Crée le dimanche 25 mars 2018 à 17:32:47

Jereo ihany koa

 • Fanasana VOKA-DEHIBE

  Solon-taratasy fiantsoana ireo zanaka am-pielezana rehetra eto amin\'ny FJKM Ambalavao Isotry.

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Filazana manjo

  \"Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho;\" 2Tim.4:7 Ampandrenesina isika mpian[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • FJKM 50T / Toamasina 2018

  Fampahalalam-baovao mahakasika ny fahafenoan\'ny faha 50 Taona FJKM sy ny faha 200 Taona LMS izay ho tanterahina any Toamasina

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Fankalazana telo sosona teto amin'ny FJKM Ambalavao isotry

  Ny alahady 12 novambra 2017, tamin\'ny 9ora maraina, no nankalazaina teto amin\'ny FJKM Ambalavao Isotry ny fankalazana telo soson[. . .]